If your browser could not support the Script, it won't bother you to get the website but the website may seem different.
  :::

   picture explain: fushoushan view

   ฟาร์มฟู๋โซ่วซาน(Fushoushan Farm)

   ฟาร์มฟู๋โซ่วซานอยู่ระหว่างภูเขา และภูเขา ซึ่งสูงจากพื้นปนะมาณ1,800-2,580เมตร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่มากกว่า 8 หมื่นเอเคอร์ มีวิวทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ วิวทิวทัศน์ก้อนเมฆ หมอก และพืชหลากหลายชนิด ดังนั้นสถานที่นี้จึงถูกขนานนามว่า "สวนสวิตเซอร์แลนด์ในไต้หวัน"


   มีภูมิทัศน์ที่น่าประทับใจในทุกฤดูกาลกับพืชพิเศษแสนล้ำค่า และทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย มีทะเลสาปสรวงสวรรค์อยู่บนยอดเข้าของฟาร์ม ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีผลไม้เขตร้อน ผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ดังนั้นชา เป็นชาอันดับหนึ่งในไต้หวันที่ได้รับความนิยมในหมู่สาธารณชน

      Last modified date:2017/11/01